Španělština - pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SSB21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, diskuse, samostatná prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Obsah kurzu

UNIDAD 4 / QUÉ QUERÉIS TOMAR?

En esta unidad vamos a simular situaciones de contacto social.

Para ello vamos a aprender:

a desenvolvernos en situaciones muy codificadas: invitaciones, presentaciones, saludos y despedidas, a pagar, a captar la atención de alguien

algunas expresiones con Imperativo, usos de tú y usted, estar + Gerundio

UNIDAD 5 / GUÍA DEL OCIO

En esta unidad vamos a planificar un día en una ciudad espaňola.

Para ello vamos a aprender:

a hablar de actividades de ocio, de horarios, de intenciones y de proyectos, a relatar experiencias pasadas, a describir lugares

el Pretérito Perfecto, ir a + Infinitivo, ya/todavía no

UNIDAD 6 / NO COMO CARNE

En esta unidad vamos a preparar el bufé para una fiesta con toda la clase.

Para ello vamos a aprender:

a hablar de gustos y de hábitos alimentarios, pesos y medidas

los pronombres personales de OD, las formas impersonales con se, y/pero/y además

Doporučená nebo povinná literatura

CORPAS, Jaime, GARMENDIA, Augustín, SORIANO, Carmen. Aula international 2. Barcelona: Difusión, 2005

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha:Leda,2000

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je španělský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Navazující předmět (letní semestr): 702SSB22 Španělština - pokročilí

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů