Španělština - pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SSB21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Mónica IRÚS MARTIN, Štěpánka PÁROVÁ, Marcos PRADOS ANTEQUERA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, diskuse, samostatná prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Obsah kurzu

UNIDAD 4 / QUÉ QUERÉIS TOMAR?

En esta unidad vamos a simular situaciones de contacto social.

Para ello vamos a aprender:

a desenvolvernos en situaciones muy codificadas: invitaciones, presentaciones, saludos y despedidas, a pagar, a captar la atención de alguien

algunas expresiones con Imperativo, usos de tú y usted, estar + Gerundio

UNIDAD 5 / GUÍA DEL OCIO

En esta unidad vamos a planificar un día en una ciudad espaňola.

Para ello vamos a aprender:

a hablar de actividades de ocio, de horarios, de intenciones y de proyectos, a relatar experiencias pasadas, a describir lugares

el Pretérito Perfecto, ir a + Infinitivo, ya/todavía no

UNIDAD 6 / NO COMO CARNE

En esta unidad vamos a preparar el bufé para una fiesta con toda la clase.

Para ello vamos a aprender:

a hablar de gustos y de hábitos alimentarios, pesos y medidas

los pronombres personales de OD, las formas impersonales con se, y/pero/y además

Doporučená nebo povinná literatura

CORPAS, Jaime, GARMENDIA, Augustín, SORIANO, Carmen. Aula international 2. Barcelona: Difusión, 2005

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha:Leda,2000

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
IRÚS MARTIN M.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Mónica IRÚS MARTIN Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Mónica IRÚS MARTIN
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů