Španělština - pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SSB21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, diskuse, samostatná prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Obsah kurzu

UNIDAD 4 / QUÉ QUERÉIS TOMAR?

En esta unidad vamos a simular situaciones de contacto social.

Para ello vamos a aprender:

a desenvolvernos en situaciones muy codificadas: invitaciones, presentaciones, saludos y despedidas, a pagar, a captar la atención de alguien

algunas expresiones con Imperativo, usos de tú y usted, estar + Gerundio

UNIDAD 5 / GUÍA DEL OCIO

En esta unidad vamos a planificar un día en una ciudad espaňola.

Para ello vamos a aprender:

a hablar de actividades de ocio, de horarios, de intenciones y de proyectos, a relatar experiencias pasadas, a describir lugares

el Pretérito Perfecto, ir a + Infinitivo, ya/todavía no

UNIDAD 6 / NO COMO CARNE

En esta unidad vamos a preparar el bufé para una fiesta con toda la clase.

Para ello vamos a aprender:

a hablar de gustos y de hábitos alimentarios, pesos y medidas

los pronombres personales de OD, las formas impersonales con se, y/pero/y además

Doporučená nebo povinná literatura

CORPAS, Jaime, GARMENDIA, Augustín, SORIANO, Carmen. Aula international 2. Barcelona: Difusión, 2005

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha:Leda,2000

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je španělský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Navazující předmět (letní semestr): 702SSB22 Španělština - pokročilí

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů