Španělština - konverzace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SSK Z 1 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjet aktivní mluvní dovednosti v obsahově náročnějších projevech s rozšiřováním slovní zásoby v odborné terminologii.

Forma studia

Čtení, poslech, analýza textů a nahrávek, řízený dialog, samostatná prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro velmi pokročilé studenty (vstupní úroveň min. B2), kteří si chtějí prohloubit a rozšířit své komunikativní schopnosti před závěrečnou zkouškou, eventuálně i pro studenty, kteří už závěrečnou zkoušku absolvovali a chtějí ve studiu jazyka pokračovat pod vedením rodilého mluvčího.

Obsah kurzu

Konverzace na všeobecná témata, ústní reprodukce poslechu nahrávek, diskuse o kulturně-politických reáliích Španělska a latinskoamerických zemí, četba tisku, literárních textů a odborné literatury s následnou diskusí, projekce filmů, rozvíjení slovní zásoby se zaměřením na studovaný obor a odbornou konverzaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů

Audio a videonahrávky

Odborná literatura příslušného oboru

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na seminářích

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je španělský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů