Fotbal

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703FOT Z 1 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Tradiční hra, která snad ani nepotřebuje hlubšího popisu. Cílem výuky je dát možnost nejen psychického odreagování a sportovního vyžití, ale jedním z dílčích, avšak podstatných cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU. Vzájemné seznámení posluchačů různého uměleckého zaměření při této hře dává spoustu možností i námětů k další spolupráci.

Forma studia

Herní cvičení jednotlivců, dvojic a skupin. Základy herních pravidel, etiky. Vlastní hra.

Předpoklady a další požadavky

Pouze obecné psychomotorické dovednosti, mít chuť něčemu novému se naučit a radost ze hry

Obsah kurzu

Doposud nejrozšířenější sportovní hra současnosti, umožňující širokému spektru studentů sportovní i společenské vyžití.

Zvýšené psychické nároky na studium vyžadují i více prostoru pro odreagování, uvolnění, znovu nabití energie do dalšího náročného studia.

  1. seznámení se s danou sportovní aktivitou
  2. osvojení si základních pravidel
  3. osvojení si herních činností jednotlivce
  4. týmové pojetí hry

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná docházka - min. 75% semestru

Aktivní zapojení do jednotlivých hodin, kladný přístup.

Webová stránka předmětu

http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/katedra-telesne-vychovy/predmety

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů