Gymnastika

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703GYM Z 1 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Petr PACHL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří FIŘT, Petr PACHL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí základního cvičení na nářadí a v prostných.

Forma studia

Pravidelná týdenní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Program se zabývá cvičením na základním gymnastickém nářadí s důrazem na cvičení prováděné lokomocí nohou (přeskoky, prostná). Cvičení zpřístupňuje základní cviky jednotlivých disciplin tak, aby mohly být využity v divadelní, taneční aj. praxi.

Cvičení na nářadí, přeskoky a prostná s nezbytným teoretickým výkladem ( technika, metodika a dopomoc). Vedle vlastního cvičení na jednotlivých gymnastických nářadích je vzhledem k umělecké profesi kladen důraz na přeskoky, výskoky a doskoky. Do programu je zařazeno i kondiční a protahovací cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Appelt, Karel. Abeceda cvičitele III. a IV.část. Základní tělesná výchova, 2970

Barba, Eugenio- Savarese, Nicola. Slovník divadelní antropologie, o skrytém umění herců. Divadelní ústav, 2000

Cihlář, Ondřej. Nový cirkus. Pražská scéna, 2006

Reidinger, Jiří Bilbo. Když bolí úsměv. AMU, 2008

Rémy,Tristan. Klauniády. Orbis, 1968

Hodnoticí metody a kritéria

Zakončení na podkladě docházky.

Webová stránka předmětu

http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/katedra-telesne-vychovy/predmety

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 4
ČOS Žižkov

()
PACHL P.
18:00–19:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů