English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Zimní kurz

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703ZKF Z 1 KURZ česky zimní
Garant předmětu:
Martin PÁDIVÝ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martin PÁDIVÝ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem zimního kurzu je krom získání a zdokonalení lyžařských dovedností především odreagování se od náročného studijního programu v horském prostředí.

Forma studia:

Individuální i skupinová výuka.

Předpoklady a další požadavky:

Nejsou žádné znalostní ani dovednostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu:

Výuka jízdy na snowboardu, běžeckých i sjezdových lyžích, základy telemarku. Seznámení se s vývojem lyžařského vybavení a techniky lyžování v posledních letech. Informace o bezpečném pohybu v horském zimním prostředí.

Doporučená nebo povinná literatura:

DRLÍK, K. ŠTROBL, K. Sjezdové lyžování. Olomouc: FTK UP, 1992.

Kolektiv autorů. Lyžařský atlas. Metodický dopis KTV PdF Hradec Králové, 1994.

TREML, J. Lyžování dětí. Praha: Grada, 2004.

SOUMAR, L. - BOLEK, E. Běh na lyžích. Praha: Grada, 2000.

Hodnoticí metody a kritéria:

Absolvování kurzu v plném rozsahu.

Webová stránka předmětu:
http://www.amu.cz/novinky/amu/organizacni-struktura/katedra-telesne-vychovy
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2018