Zimní kurz

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703ZKF Z 1 KURZ česky zimní

Garant předmětu

Simona FIŘTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Simona FIŘTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem zimního kurzu je krom získání a zdokonalení lyžařských dovedností především odreagování se od náročného studijního programu v horském prostředí.

Forma studia

Individuální i skupinová výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní ani dovednostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Výuka jízdy na snowboardu, běžeckých i sjezdových lyžích, základy telemarku. Seznámení se s vývojem lyžařského vybavení a techniky lyžování v posledních letech. Informace o bezpečném pohybu v horském zimním prostředí.

Doporučená nebo povinná literatura

DRLÍK, K. ŠTROBL, K. Sjezdové lyžování. Olomouc: FTK UP, 1992.

Kolektiv autorů. Lyžařský atlas. Metodický dopis KTV PdF Hradec Králové, 1994.

TREML, J. Lyžování dětí. Praha: Grada, 2004.

SOUMAR, L. - BOLEK, E. Běh na lyžích. Praha: Grada, 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování kurzu v plném rozsahu.

Webová stránka předmětu

http://www.amu.cz/novinky/amu/organizacni-struktura/katedra-telesne-vychovy

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů