Dramatická umění (M8203)

Typ programu: magisterský
Délka: 5 let

Udělovaná kvalifikace

MgA.

Úroveň kvalifikace

magisterský

Požadavky na přijetí

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil programu

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělávání

Struktura kurzů

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční

Ředitel programu nebo ekvivalent

Profesní profil absolventa

Garant programu

Výčet oborů