Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
108DHN Dějiny hudby po roce 1950
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT Z 2 2/LT Zapsat
100KHH7 Komorní hra - historicky poučená interperetace 7 česky Z 2 2T Zapsat
100KHH0 Komorní hra - historicky poučená interpretace 10
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
100KHH8 Komorní hra - historicky poučená interpretace 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
100KHH9 Komorní hra - historicky poučená interpretace 9 česky Z 2 2T Zapsat
100KHS0 Komorní hra - soudobá hudba 10
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
100KHS7 Komorní hra - soudobá hudba 7 česky Z 2 2T Zapsat
100KHS8 Komorní hra - soudobá hudba 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
100KHS9 Komorní hra - soudobá hudba 9 česky Z 2 2T Zapsat
100KHZ0 Komorní hra - základní repertoár 10
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
100KHZ7 Komorní hra - základní repertoár 7 česky Z 2 2T Zapsat
100KHZ8 Komorní hra - základní repertoár 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
100KHZ9 Komorní hra - základní repertoár 9 česky Z 2 2T Zapsat
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
104OCE1 Obligátní cembalo 1 česky Z 1 1T Zapsat
104OCE2 Obligátní cembalo 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST Z 1 1PT+1ST Zapsat
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
10:20–11:50
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T Zapsat
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna KZT
ZK 2 2PT Zapsat
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Út
17:15–18:45
Z 1 2T Zapsat
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T Zapsat
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán