Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra-dechové kvinteto

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
106SDD0 Seminář dřevěných dechů 10 česky Z 2 2T
106SDD7 Seminář dřevěných dechů 7 česky Z 2 2T
106SDD8 Seminář dřevěných dechů 8 česky Z 2 2T
106SDD9 Seminář dřevěných dechů 9 česky Z 2 2T
106SZ0 Seminář žesťů 10 česky Z 2 2T
106SZ7 Seminář žesťů 7 česky Z 2 2T
106SZ8 Seminář žesťů 8 česky Z 2 2T
106SZ9 Seminář žesťů 9 česky Z 2 2T