English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Dějiny a teorie umění, společenské vědy

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
305CAIA Absolventský film FI - asistent česky Z 2 Z 2 Zapsat
301AS Analýza scénáře
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373AM Archeologie médií
 
anglicky, česky ZK 2 3/T Předmět není vypsán
373DVU1 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 1
 
česky Z 1 2/T Zapsat
373DVU2 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373DVU3 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 3
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373DVU4 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 4
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 česky ZK 3 2/T Zapsat
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
308DH1 Dějiny hudby 1 česky Z 1 2/T Zapsat
308DH2 Dějiny hudby 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373FOFM Film: Odbočky, fragmenty, mezery
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373IS1 Imaginární světy 1 česky ZK 2 2/T Zapsat
373IS2 Imaginární světy 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3/T Zapsat
301LF2 Literatura ve filmu 2
 
česky ZK 2 3/T Předmět není vypsán
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2/T Zapsat
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 3/T Zapsat
373PD2 Projekce a dialogy 2
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 3/T Zapsat
373PD4 Projekce a dialogy 4
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 3/T Zapsat
373PD6 Projekce a dialogy 6
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373DSK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 2 6/T Zapsat
373DSK2 Přehled dějin světové kinematografie 2
 
česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373DSK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 2 6/T Zapsat
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2/T Zapsat
373RKV1 Reálie a kontexty vizuální kultury 1 česky Z 2 2/T Zapsat
373RKV2 Reálie a kontexty vizuální kultury 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373SFA Seminář filmové analýzy
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373SVK Seminář vystavování a kurátorství
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373SF1 Současná filosofie 1 česky Z 2 2/T Zapsat
373SF2 Současná filosofie 2
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Z 2 2/T Zapsat
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
303ZSD1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2/T Zapsat
303ZSD2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
Platnost dat k 20. 9. 2017