Praxe audiovize CAS_2020

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
373CC1 Creative Coding 1 anglicky Z 1 2ST
373CC2 Creative Coding 2
 
anglicky Z 1 2ST Předmět není vypsán
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1 česky Z 1 25CS
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2 česky Z 1 25CS
373CAT3 Cvičení z audiovizuální techniky 3 česky Z 1 25CS
373CAT4 Cvičení z audiovizuální techniky 4 česky Z 1 25CS
373CAT5 Cvičení z audiovizuální techniky 5 česky Z 1 25CS
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 česky Z 3 2T
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2 česky ZK 3 2T
373NSON1 NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi 1
 
anglicky Z 2 4ST Předmět není vypsán
373SD3 Semestrální dílo 3
 
česky Z 4 100CS Předmět není vypsán
373TPS Theory and Practice of Sound for Moving Images anglicky Po
14:00–15:35
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 28SS
309VPH Vývoj počítačových her česky Z 3 4T
101UMAX Úvod do programování MAX
 
česky Z 1 2T Z 1 2T Předmět není vypsán