Technologie a praxe audiovize_1920

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
373CC1 Creative Coding 1
 
anglicky Z 1 2ST Předmět není vypsán
373CC2 Creative Coding 2
 
anglicky Z 1 2ST Předmět není vypsán
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1
 
česky Z 1 25CS Předmět není vypsán
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2
 
česky Z 1 25CS Předmět není vypsán
373CAT3 Cvičení z audiovizuální techniky 3
 
česky Z 1 25CS Předmět není vypsán
373CAT4 Cvičení z audiovizuální techniky 4
 
česky Z 1 25CS Předmět není vypsán
373CAT5 Cvičení z audiovizuální techniky 5
 
česky Z 1 25CS Předmět není vypsán
303DJ1 Dialogické jednání 1
 
česky Z 1 18SS Předmět není vypsán
303DJ2 Dialogické jednání 2
 
česky Z 1 18SS Předmět není vypsán
373GE1 Game Engine pro uměleckou tvorbu 1
 
česky Z 1 4SO Předmět není vypsán
373GE2 Game Engine pro uměleckou tvorbu 2
 
česky ZK 1 4SO Předmět není vypsán
308HNA Hudební nauka
 
česky ZK 1 13S Předmět není vypsán
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1
 
česky ZK 3 6T Předmět není vypsán
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2
 
česky ZK 3 6T Předmět není vypsán
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
101PMHP1 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1
 
anglicky, česky Z 3 2PT+1CT Předmět není vypsán
306VP Postava
 
česky Z 2 26PS Předmět není vypsán
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
373SS Sound Studies
 
anglicky Z 2 2ST Předmět není vypsán
373SOS Sound on Screen
 
anglicky, česky Z 1 25SS Z 1 25SS Předmět není vypsán
306SZ Střihová skladba zvuku
 
česky ZK 2 16S Předmět není vypsán
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio
 
česky Z 1 12SS Předmět není vypsán
373TPS Theory and Practice of Sound for Moving Images
 
anglicky Z 2 28SS Předmět není vypsán
373VR1 Virtuální realita 1
 
česky Z 2 4DO Předmět není vypsán
373VR2 Virtuální realita 2
 
česky ZK 2 4DO Předmět není vypsán
312VPH Vývoj počítačových her
 
česky ZK 6 46PS+90CS Předmět není vypsán
308ZH Základy hudby
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
101UMAX Úvod do programování MAX
 
anglicky, česky Z 1 1PT+1CT Z 1 1PT+1CT Předmět není vypsán