Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce v anglickém jazyce (M.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Produkce
Katedra produkce
Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Magisterský projekt
 
206EMG1 Z 5 8T 206EMG2 ZK 5 8T
Minimální počet kreditů za semestr 5 5
Povinné předměty
Aktuální trendy v performing arts 1
 
206EAT1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Alternativy světového divadla 20. a 21. století 204ASD1 Z 2 2T 204ASD2 ZK 2 2T
Finanční management II. 1
 
206EFB1 ZK 4 2T Předmět není vypsán
Historie a teorie divadla 1
 
206EHT1 Z 1 1T
Kreativní management v divadle
 
206EKM1 ZK 3 48S Předmět není vypsán
Kreativní průmysly a divadlo 1
 
206EKY1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Kultura aktivní společnosti 1
 
206EKS1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Kulturní politika
 
206EKL1 Z 3 2T Předmět není vypsán 206EKL2 Z 3 2T Předmět není vypsán
Kulturní strategie 1
 
206EKG1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Leadership 1
 
206ELD1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Manažerská informatika 1
 
206EMI1 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Manažerská praxe 1 206EMP1 Z 3 30S 206EMP1 Z 3 30S
Marketing kulturních organizací a projektů
 
206EMO1 Z 3 2T Předmět není vypsán 206EMO2 ZK 4 2T Předmět není vypsán
Podnikatelství 1 206EPK1 Z 2 2T
Producentský seminář
 
206EPN1 Z 3 2T 206EPN2 Z 4 2T
Práva duševního vlastnictví 1
 
206EPV1 ZK 3 2T Předmět není vypsán
Soukromé a veřejné právo v praxi
 
206ESV1 ZK 4 2T Předmět není vypsán 206ESV2 ZK 4 2T Předmět není vypsán
Strategické řízení 1
 
206ESR1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Teorie a praxe divadla 1
 
206ETD1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Trénink komunikačních dovedností 1
 
206ETK1 Z 2 K
Řízení uměleckého provozu
 
206ERU1 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 5 9
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 10 14
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 20 16
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30