Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce v anglickém jazyce (M.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Produkce
Katedra produkce
Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Diplomový projekt
 
206EDL1 Z 5 8T 206EDL2 ZK 5 8T
Minimální počet kreditů za semestr 5 5
Povinné předměty
Aktuální trendy v performing arts 1
 
206EAT1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Divadelní systémy 1
 
206EDS1 ZK 2 2T
Finanční management I. 1
 
206EFA1 ZK 4 2T
Finanční management II. 1
 
206EFB1 ZK 4 2T Předmět není vypsán
Fundraising III. 1
 
206EFC1 Z 3 KURZ
Kreativní management v divadle
 
206EKM1 ZK 3 48S Předmět není vypsán
Kreativní průmysly a divadlo 1
 
206EKY1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Kultura aktivní společnosti 1
 
206EKS1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Kulturní diplomacie 1
 
206EKD1 Z 2 2T
Kulturní politika
 
206EKL1 Z 3 2T Předmět není vypsán 206EKL2 Z 3 2T Předmět není vypsán
Kulturní strategie 1
 
206EKG1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Leadership 1
 
206ELD1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Manažerská informatika 1
 
206EMI1 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Marketing kulturních organizací a projektů
 
206EMO1 Z 3 2T Předmět není vypsán 206EMO2 ZK 4 2T Předmět není vypsán
Média a umění 1
 
206EMA1 ZK 3 2T
Nástroje managementu umění
 
206ENM1 ZK 4 2T 206ENM2 ZK 4 2T
Podnikatelství 1 206EPK1 Z 2 2T
Producentský seminář
 
206EPN3 Z 3 2T 206EPN4 Z 4 2T
Práva duševního vlastnictví 1
 
206EPV1 ZK 3 2T Předmět není vypsán
Soukromé a veřejné právo v praxi
 
206ESV1 ZK 4 2T Předmět není vypsán 206ESV2 ZK 4 2T Předmět není vypsán
Strategické řízení 1
 
206ESR1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Teorie a praxe divadla 1
 
206ETD1 Z 2 2T Předmět není vypsán
Řízení uměleckého provozu
 
206ERU1 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 16 13
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 18
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 12
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30