Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce v anglickém jazyce (M.A.)

Studijní obor: Produkce
Katedra produkce
Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
206EDL* Diplomový projekt
Z-5-8T
ZK-5-8T
10
206EMG* Magisterský projekt
Z-5-8T
ZK-5-8T
10
Minimální počet kreditů 20
Povinné předměty
206EAT1 Aktuální trendy v performing arts 1
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
204ASD* Alternativy světového divadla 20. a 21. století
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
206EDS1 Divadelní systémy 1
ZK-2-2T
2
206EFA1 Finanční management I. 1
ZK-4-2T
4
206EFB1 Finanční management II. 1
ZK-4-2T
Předmět není vypsán
ZK-4-2T
Předmět není vypsán
4
206EFC1 Fundraising III. 1
Z-3-KURZ
3
206EHT1 Historie a teorie divadla 1
Z-1-1T
1
206EKM1 Kreativní management v divadle
ZK-3-48S
Předmět není vypsán
ZK-3-48S
Předmět není vypsán
3
206EKY1 Kreativní průmysly a divadlo 1
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
206EKS1 Kultura aktivní společnosti 1
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
206EKD1 Kulturní diplomacie 1
Z-2-2T
2
206EKL* Kulturní politika
Z-3-2T
Předmět není vypsán
Z-3-2T
Předmět není vypsán
Z-3-2T
Předmět není vypsán
Z-3-2T
Předmět není vypsán
6
206EKG1 Kulturní strategie 1
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
206ELD1 Leadership 1
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
206EMI1 Manažerská informatika 1
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
2
206EMP1 Manažerská praxe 1
Z-3-30S
Předmět není vypsán
Z-3-30S
Předmět není vypsán
3
206EMO* Marketing kulturních organizací a projektů
Z-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-4-2T
Předmět není vypsán
Z-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-4-2T
Předmět není vypsán
7
206EMA1 Média a umění 1
ZK-3-2T
3
206ENM* Nástroje managementu umění
ZK-4-2T
ZK-4-2T
8
206EPK1 Podnikatelství 1
Z-2-2T
Z-2-2T
2
206EPV1 Práva duševního vlastnictví 1
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
3
206EPN* Producentský seminář
Z-3-2T
Z-4-2T
Z-3-2T
Z-4-2T
14
206ERU1 Řízení uměleckého provozu
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
2
206ESV* Soukromé a veřejné právo v praxi
ZK-4-2T
Předmět není vypsán
ZK-4-2T
Předmět není vypsán
ZK-4-2T
Předmět není vypsán
ZK-4-2T
Předmět není vypsán
8
206ESR1 Strategické řízení 1
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
206ETD1 Teorie a praxe divadla 1
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
206ETK1 Trénink komunikačních dovedností 1
Z-2-K
2
Minimální počet kreditů 97
Povinně volitelné předměty
206PMA4 Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 2
Počet předepsaných kreditů celkem 119
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 1
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů