Zjednodušený studijní plán Obor Hudební produkce (Mg) od 2016/17

Katedra hudební produkce

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební produkce

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAP1 Angličtina v hudebním průmyslu 1 Z 5
110HPOP7 Hudebně producentská organizační praxe 7 Z 4
110HMZP1 Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 1 Z 2
110KDP1 Komunikační dovednosti-personalistika 1 Z 2
110MAR1 Marketing 1 Z 2
110PMG1 Písemná práce magisterská 1 Z 2
110SHP7 Seminář hudební produkce 7 Z 4
110SFHZ Struktura a fungování hudebního života ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební produkce (Mg) - druhý cizí jazyk - povinný výběr Z 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Mg) - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAP2 Angličtina v hudebním průmyslu 2 ZK 5
110HPOP8 Hudebně producentská organizační praxe 8 Z 4
110HMZP2 Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 2 ZK 2
110KDP2 Komunikační dovednosti-personalistika 2 Z 2
110MAR2 Marketing 2 ZK 2
110PMG2 Písemná práce magisterská 2 Z 2
110SHP8 Seminář hudební produkce 8 Z 4
110ZPID Zákl. progr. - internetová distribuce hudby ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební produkce (Mg) - druhý cizí jazyk - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Mg) - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAP3 Angličtina v hudebním průmyslu 3 Z 5
110EPF Evropské podpůrné fondy ZK 3
110HPOP9 Hudebně producentská organizační praxe 9 Z 6
110KDP3 Komunikační dovednosti-personalistika 3 ZK 2
110PMG3 Písemná práce magisterská 3 Z 4
110SHP9 Seminář hudební produkce 9 Z 4
110ZPHZ1 Základy podnikání v hudebním životě 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Mg) - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAP4 Angličtina v hudebním průmyslu 4 Z 5
110HPOP0 Hudebně producentská organizační praxe 10 Z 8
110PMG4 Písemná práce magisterská 4 Z 6
110SHP0 Seminář hudební produkce 10 Z 4
110ZPHZ2 Základy podnikání v hudebním životě 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Mg) - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60