Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební produkce (Mg) od 2016/17

Studijní obor: Hudební produkce
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
110EPF Evropské podpůrné fondy
ZK-3-2T
3
110SFHZ Struktura a fungování hudebního života
ZK-3-2T
3
110ZPHZ* Základy podnikání v hudebním životě
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimální počet kreditů 10
Povinné předměty
702HAP* Angličtina v hudebním průmyslu
Z-5-4ST
ZK-5-4ST
Z-5-4ST
Z-5-4ST
20
Minimální počet kreditů 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
110HPOP* Hudebně producentská organizační praxe
Z-4-20S
Z-4-20S
Z-6-20S
Z-8-20S
22
110HMZP* Hudební management v oblasti zábavního průmyslu
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
110KDP* Komunikační dovednosti-personalistika
Z-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
6
110MAR* Marketing
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
110PMG* Písemná práce magisterská
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-4-1T
Z-6-1T
14
110SHP* Seminář hudební produkce
Z-4-2ST
Z-4-2ST
Z-4-2ST
Z-4-2ST
16
110ZPID Zákl. progr. - internetová distribuce hudby
ZK-3-2T
3
Minimální počet kreditů 69
Povinně volitelné předměty
702CJN-HP Hudební produkce (Mg) - druhý cizí jazyk - povinný výběr
Z-1-
1 předmět
ZK-2-
1 předmět
3
Minimální počet kreditů 3
Volitelné předměty
110HP4N Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Mg) - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Mg) - výběr [110HP4N]

110HP4N - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů