Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební teorie (Mg) od 2016/17 – 1. ročník

Studijní obor: Hudební teorie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Analýza hudebně teoretického textu 186AHT7 Z 2 1T 186AHT8 Z 2 1T
Hudební teorie - specializovaná problematika 186HTP7 Z 2 1T 186HTP8 Z 2 1T
Hudební teorie - systematika 186HTS7 Z 14 2T 186HTS8 ZK 14 2T
Seminář hudební teorie 186SHT7 Z 2 2T 186SHT8 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 20 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Hudební teorie - diplomní seminář
 
186HTD1 Z 2 2T
Organologie 186ORG1 Z 2 2T 186ORG2 ZK 2 2T
Studium skladeb 186STS7 Z 2 2T 186STS8 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 7 9
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.