Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební teorie (Mg) od 2016/17 – 2. ročník

Studijní obor: Hudební teorie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Analýza hudebně teoretického textu 186AHT9 Z 3 1T 186AHT0 Z 3 1T
Hudební teorie - specializovaná problematika 186HTP9 Z 15 3T 186HTP0 Z 15 3T
Seminář hudební teorie 186SHT9 Z 2 2T 186SHT0 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 20 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Hudební teorie - diplomní seminář 186HTD2 Z 8 2T 186HTD3 Z 8 2T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.