Zjednodušený studijní plán Obor Hudební teorie (Mg) od 2016/17

Katedra hudební teorie

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební teorie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHT7 Analýza hudebně teoretického textu 7 Z 2
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
186HTP7 Hudební teorie - specializovaná problematika 7 Z 2
186HTS7 Hudební teorie - systematika 7 Z 14
186ORG1 Organologie 1 Z 2
186SHT7 Seminář hudební teorie 7 Z 2
186STS7 Studium skladeb 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHT8 Analýza hudebně teoretického textu 8 Z 2
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
186HTD1 Hudební teorie - diplomní seminář 1 Z 2
186HTP8 Hudební teorie - specializovaná problematika 8 Z 2
186HTS8 Hudební teorie - systematika 8 ZK 14
186ORG2 Organologie 2 ZK 2
186SHT8 Seminář hudební teorie 8 Z 2
186STS8 Studium skladeb 8 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHT9 Analýza hudebně teoretického textu 9 Z 3
186HTD2 Hudební teorie - diplomní seminář 2 Z 8
186HTP9 Hudební teorie - specializovaná problematika 9 Z 15
186SHT9 Seminář hudební teorie 9 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHT0 Analýza hudebně teoretického textu 10 Z 3
186HTD3 Hudební teorie - diplomní seminář 3 Z 8
186HTP0 Hudební teorie - specializovaná problematika 10 Z 15
186SHT0 Seminář hudební teorie 10 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60