Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební teorie (Mg) od 2016/17

Studijní obor: Hudební teorie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
186AHT* Analýza hudebně teoretického textu
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-3-1T
Z-3-1T
10
186HTP* Hudební teorie - specializovaná problematika
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-15-3T
Z-15-3T
34
186HTS* Hudební teorie - systematika
Z-14-2T
ZK-14-2T
28
186SHT* Seminář hudební teorie
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
Minimální počet kreditů 80
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
186HTD* Hudební teorie - diplomní seminář
Z-2-2T
Z-8-2T
Z-8-2T
18
186ORG* Organologie
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
186STS* Studium skladeb
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimální počet kreditů 32
Volitelné předměty
186HT4N Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Mg) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 112
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 120

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů