Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební režie (Bc) od 2016/17 – 1. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hudební režie 171HR1 Z 4 2T 171HR2 ZK 5 2T
Praxe ve studiu 171PS1 Z 5 4T 171PS2 ZK 5 4T
Minimální počet kreditů za semestr 9 10
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2T 702HAOU2 ZK 3 2T
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Instrumentace 101IN1 Z 1 2T 101IN2 ZK 1 2T
Specializovaná sluchová analýza 171SSA1 Z 2 1T 171SSA2 ZK 2 1T
Studium skladeb 186STS1 Z 3 2T 186STS2 ZK 3 2T
Teorie skladby 186TS1 Z 2 2T 186TS2 ZK 2 2T
Základy dirigování 102ZD1 Z 1 1T 102ZD2 Z 1 1T
Základy skladebné techniky 186ZST1 Z 1 1T 186ZST2 Z 1 1T
Základy zvukové techniky pro hudebníky 171ZZTH ZK 1 1T
Úvod do akustiky pro hudebníky 171UAH ZK 2 2T
Čtení partitur 171CPA1 Z 1 1T 171CPA2 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 21 18
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1 2T ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Bc) - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 31 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJB]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B1.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.