Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební režie (Bc) od 2016/17 – 2. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hudební režie 171HR3 Z 5 2T 171HR4 ZK 7 2T
Praxe ve studiu 171PS3 Z 5 4T 171PS4 ZK 5 4T
Minimální počet kreditů za semestr 10 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Hudební dramaturgie 108HD1 Z 1 1+1/T 108HD2 ZK 1 1+1/T
Instrumentace 101IN3 Z 1 2T 101IN4 ZK 1 2T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1T 108PTKP Z 1 1T
Specializovaná sluchová analýza 171SSA3 Z 2 1T 171SSA4 ZK 2 1T
Studium skladeb 186STS3 Z 3 2T 186STS4 ZK 3 2T
Teorie skladby 186TS3 Z 2 2T 186TS4 ZK 2 2T
Základy dirigování 102ZD3 Z 1 1T 102ZD4 Z 1 1T
Základy skladebné techniky 186ZST3 Z 1 1T 186ZST4 Z 1 1T
Čtení partitur 171CPA3 Z 1 1T 171CPA4 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 16 16
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1 2T ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Bc) - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJB]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.