Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební režie (Bc) od 2016/17 – 2. ročník

Studijní obor: Hudební režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hudební režie 171HR3 Z 5 2T 171HR4 ZK 7 2T
Praxe ve studiu 171PS3 Z 5 4T 171PS4 ZK 5 4T
Minimální počet kreditů za semestr 10 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Čtení partitur 171CPA3 Z 1 1T 171CPA4 Z 1 1T
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Hudební dramaturgie 108HD1 Z 1 1PT+1ST 108HD2 ZK 1 1PT+1ST
Instrumentace 101IN3 Z 1 2T 101IN4 ZK 1 2T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Specializovaná sluchová analýza 171SSA3 Z 2 1CT 171SSA4 ZK 2 1CT
Studium skladeb 186STS3 Z 3 2ST 186STS4 ZK 3 2ST
Teorie skladby 186TS3 Z 2 1PT + 1ST 186TS4 ZK 2 1PT + 1ST
Základy dirigování 102ZD3 Z 1 1T 102ZD4 Z 1 1T
Základy skladebné techniky 186ZST3 Z 1 1T 186ZST4 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 16 16
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.