Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební režie (Bc) od 2016/17 – 3. ročník

Studijní obor: Hudební režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hudební režie 171HR5 Z 7 2T 171HR6 Z 9 2T
Praxe ve studiu 171PS5 Z 8 4T 171PS6 Z 8 4T
Minimální počet kreditů za semestr 15 17
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Čtení partitur 171CPA5 Z 1 1T 171CPA6 Z 1 1T
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Hudební kritika 108HK1 Z 1 1+1/T 108HK2 ZK 1 1+1/T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Specializovaná sluchová analýza 171SSA5 Z 2 1CT 171SSA6 ZK 2 1CT
Základy dirigování 102ZD5 Z 1 1T 102ZD6 Z 1 1T
Základy skladebné techniky 186ZST5 Z 1 1T 186ZST6 ZK 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 15 11
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.