Zjednodušený studijní plán Obor Hudební režie (Bc) od 2016/17

Katedra zvukové tvorby

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební režie

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
171CPA1 Čtení partitur 1 Z 1
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
171HR1 Hudební režie 1 Z 4
101IN1 Instrumentace 1 Z 1
171PS1 Praxe ve studiu 1 Z 5
171SSA1 Specializovaná sluchová analýza 1 Z 2
186STS1 Studium skladeb 1 Z 3
186TS1 Teorie skladby 1 Z 2
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky ZK 2
102ZD1 Základy dirigování 1 Z 1
186ZST1 Základy skladebné techniky 1 Z 1
171ZZTH Základy zvukové techniky pro hudebníky ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
171CPA2 Čtení partitur 2 Z 1
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
171HR2 Hudební režie 2 ZK 5
101IN2 Instrumentace 2 ZK 1
171PS2 Praxe ve studiu 2 ZK 5
171SSA2 Specializovaná sluchová analýza 2 ZK 2
186STS2 Studium skladeb 2 ZK 3
186TS2 Teorie skladby 2 ZK 2
102ZD2 Základy dirigování 2 Z 1
186ZST2 Základy skladebné techniky 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171CPA3 Čtení partitur 3 Z 1
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
108HD1 Hudební dramaturgie 1 Z 1
171HR3 Hudební režie 3 Z 5
101IN3 Instrumentace 3 Z 1
171PS3 Praxe ve studiu 3 Z 5
171SSA3 Specializovaná sluchová analýza 3 Z 2
186STS3 Studium skladeb 3 Z 3
186TS3 Teorie skladby 3 Z 2
102ZD3 Základy dirigování 3 Z 1
186ZST3 Základy skladebné techniky 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171CPA4 Čtení partitur 4 Z 1
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
108HD2 Hudební dramaturgie 2 ZK 1
171HR4 Hudební režie 4 ZK 7
101IN4 Instrumentace 4 ZK 1
171PS4 Praxe ve studiu 4 ZK 5
171SSA4 Specializovaná sluchová analýza 4 ZK 2
186STS4 Studium skladeb 4 ZK 3
186TS4 Teorie skladby 4 ZK 2
102ZD4 Základy dirigování 4 Z 1
186ZST4 Základy skladebné techniky 4 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171CPA5 Čtení partitur 5 Z 1
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
108HK1 Hudební kritika 1 Z 1
171HR5 Hudební režie 5 Z 7
171PS5 Praxe ve studiu 5 Z 8
171SSA5 Specializovaná sluchová analýza 5 Z 2
102ZD5 Základy dirigování 5 Z 1
186ZST5 Základy skladebné techniky 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 30
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171CPA6 Čtení partitur 6 Z 1
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
108HK2 Hudební kritika 2 ZK 1
171HR6 Hudební režie 6 Z 9
171PS6 Praxe ve studiu 6 Z 8
171SSA6 Specializovaná sluchová analýza 6 ZK 2
102ZD6 Základy dirigování 6 Z 1
186ZST6 Základy skladebné techniky 6 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60