Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební režie (Bc) od 2016/17

Studijní obor: Hudební režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
171HR* Hudební režie
Z-4-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
ZK-7-2T
Z-7-2T
Z-9-2T
37
171PS* Praxe ve studiu
Z-5-4T
ZK-5-4T
Z-5-4T
ZK-5-4T
Z-8-4T
Z-8-4T
36
Minimální počet kreditů 73
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
171CPA* Čtení partitur
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
6
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
108HD* Hudební dramaturgie
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
108HES* Hudební estetika
Z-5-1+1/T
ZK-5-1+1/T
10
108HK* Hudební kritika
Z-1-1+1/T
ZK-1-1+1/T
2
101IN* Instrumentace
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
4
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
1
171SSA* Specializovaná sluchová analýza
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
12
186STS* Studium skladeb
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
186TS* Teorie skladby
Z-2-1PT + 1ST
ZK-2-1PT + 1ST
Z-2-1PT + 1ST
ZK-2-1PT + 1ST
8
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky
ZK-2-2PT
2
102ZD* Základy dirigování
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
6
186ZST* Základy skladebné techniky
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
6
171ZZTH Základy zvukové techniky pro hudebníky
ZK-1-1PT
1
Minimální počet kreditů 98
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
171HR4B Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 171
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 180

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů