Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Cembalo (Bc) – 1. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na cembalo 104CEM1 Z 10 2T 104CEM2 ZK 10 2T
Seminář cembala 104SCE1 Z 2 2T 104SCE2 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2T 702HAOU2 ZK 3 2T
Dějiny cembala 104DCE ZK 1 1T
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Generálbas 104GB1 Z 1 1T 104GB2 ZK 1 1T
Interpretace barokní hudby 104IB1 Z 1 1T 104IB2 ZK 1 1T
Komorní hra 121KH1 Z 2 2T 121KH2 Z 2 2T
Ladění
 
104LA Z 1 1T
Rozbor skladeb 108RS1 Z 5 2T 108RS2 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 17 17
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Cembalo (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.