Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Cembalo (Bc) – 2. ročník

Studijní obor: Cembalo
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na cembalo 104CEM3 Z 10 2T 104CEM4 ZK 10 2T
Seminář cembala 104SCE3 Z 2 2T 104SCE4 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Generálbas 104GB3 Z 1 1T 104GB4 ZK 1 1T
Interpretace barokní hudby 104IB3 Z 1 1CT 104IB4 ZK 1 1CT
Komorní hra 121KH3 Z 2 2T 121KH4 ZK 2 2T
Koncertní praxe - klávesové nástroje
 
104KP1 Z 1
Literatura cembala 104LC1 Z 1 1T 104LC2 ZK 1 1T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Rozbor skladeb 108RS3 Z 5 2T 108RS4 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 14 15
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Cembalo (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.