Zjednodušený studijní plán Obor Cembalo (Bc)

Katedra klávesových nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Cembalo

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
104DCE Dějiny cembala ZK 1
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
104GB1 Generálbas 1 Z 1
104CEM1 Hra na cembalo 1 Z 10
104IB1 Interpretace barokní hudby 1 Z 1
121KH1 Komorní hra 1 Z 2
108RS1 Rozbor skladeb 1 Z 5
104SCE1 Seminář cembala 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
104GB2 Generálbas 2 ZK 1
104CEM2 Hra na cembalo 2 ZK 10
104IB2 Interpretace barokní hudby 2 ZK 1
121KH2 Komorní hra 2 Z 2
104LA Ladění Z 1
108RS2 Rozbor skladeb 2 ZK 5
104SCE2 Seminář cembala 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
104GB3 Generálbas 3 Z 1
104CEM3 Hra na cembalo 3 Z 10
104IB3 Interpretace barokní hudby 3 Z 1
121KH3 Komorní hra 3 Z 2
104LC1 Literatura cembala 1 Z 1
108RS3 Rozbor skladeb 3 Z 5
104SCE3 Seminář cembala 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
104GB4 Generálbas 4 ZK 1
104CEM4 Hra na cembalo 4 ZK 10
104IB4 Interpretace barokní hudby 4 ZK 1
121KH4 Komorní hra 4 ZK 2
104KP1 Koncertní praxe - klávesové nástroje 1 Z 1
104LC2 Literatura cembala 2 ZK 1
108RS4 Rozbor skladeb 4 ZK 5
104SCE4 Seminář cembala 4 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
104GB5 Generálbas 5 Z 1
104CEM5 Hra na cembalo 5 Z 11
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
121KH5 Komorní hra 5 Z 4
104LC3 Literatura cembala 3 Z 1
104SCE5 Seminář cembala 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104GB6 Generálbas 6 ZK 1
104CEM6 Hra na cembalo 6 Z 14
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
121KH6 Komorní hra 6 ZK 4
104KP2 Koncertní praxe - klávesové nástroje 2 Z 1
104LC4 Literatura cembala 4 Z 1
104SCE6 Seminář cembala 6 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia ZK 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60