Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Cembalo (Bc)

Studijní obor: Cembalo
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
104CEM* Hra na cembalo
Z-10-2T
ZK-10-2T
Z-10-2T
ZK-10-2T
Z-11-2T
Z-14-2T
65
104SCE* Seminář cembala
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
12
Minimální počet kreditů 77
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
104DCE Dějiny cembala
ZK-1-1T
1
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
104GB* Generálbas
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
6
108HES* Hudební estetika
Z-5-1+1/T
ZK-5-1+1/T
10
104IB* Interpretace barokní hudby
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
4
121KH* Komorní hra
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
16
104KP* Koncertní praxe - klávesové nástroje
Z-1-
Z-1-
2
104LA Ladění
Z-1-1ST
1
104LC* Literatura cembala
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
4
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
1
108RS* Rozbor skladeb
Z-5-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
ZK-5-2T
20
Minimální počet kreditů 91
Povinně volitelné předměty
108TZ Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
Z-1-1+1/T
1 předmět
ZK-1-1+1/T
1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
104CE4B Volitelné předměty pro obor Cembalo (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 170
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 180
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů