Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - bakalář-1819

Studijní obor: Režie
Katedra režie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
302KZ* Klauzurní zkouška
ZK-3-
ZK-3-
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních 1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16/S
1
373PAS Praktika oboru audiovizuální studia
Z-1-16/S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24/S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24/S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24/S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8/S
1
302POR Praktika oboru režie
Z-1-16/S
1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
Z-1-8/S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16/S
1
306POSA Praktika oboru střihová skladba: Avid
Z-1-16/S
1
308POZ Praktika oboru zvuková tvorba
Z-1-8/S
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2/T
1
300UDOF Úvod do oborů FAMU
Z-1-80/S
1
302AF Asistence na filmu vyššího ročníku
Z-2-7/D
Z-2-7/D
Z-2-7/D
Z-2-7/D
Z-2-7/D
Z-2-7/D
2
302FA* Filmová adaptace
Z-1-12/S
Z-1-12/S
2
302FIS* Filmová scénografie
Z-1-14/S
Z-1-14/S
2
302FR* Filmová řeč
Z-1-2/T
Z-1-2/T
2
301JSF Jazyk scénáře a jazyk filmu
Z-1-2/T
1
302KZ* Klauzurní zkouška
ZK-3-
ZK-3-
6
302KBP Konzultace k bakalářské práci
Z-1-9/S
1
306PD* Praktická dramaturgie
Z-1-26/S
ZK-2-26/S
3
302FR Praktická filmová řeč
Z-1-
1
302PRO* Projekce KR
Z-2-26/S
Z-2-26/S
Z-2-26/S
Z-2-26/S
Z-2-26/S
Z-2-26/S
12
302PAF* Projekce současného autorského filmu - filmová řeč
Z-2-2/T
Z-2-2/T
Z-2-2/T
Z-2-2/T
8
302PH* Práce s hercem
Z-1-3/T
Z-1-3/T
2
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu
ZK-2-2/T
2
302RDV* Realizační dílna
Z-2-3/T
Z-2-3/T
Z-2-3/T
Z-2-3/T
8
302RDP* Realizační dílna 1. ročníku
Z-2-3/T
Z-2-3/T
4
302RVS Režisér a výrobní štáb
Z-1-2/T
1
302RP Rozbory režijních postupů
Z-1-24/S
1
302VAK* Seminář Václava Kadrnky
Z-2-2/T
Z-2-2/T
4
302RPH* Seminář režie - práce s hercem
ZK-2-3/T
ZK-2-3/T
4
302SDR Seminář tzv. dokumentárního filmu
Z-1-10/S
1
302SCA Ateliérovka
Z-4-60/S
4
302BAF Bakalářský film
Z-16-
16
302FHK Hraný film krátký
Z-8-
8
302MET Malá etuda
Z-5-
5
302MODR Monolog - dialog - rozchod - jáma
Z-3-
3
302SBAC Scénář bakalářského filmu
Z-8-
8
302VET Velká etuda
Z-7-
7
302VID Videodokument
Z-4-
4
300PDK* Přehled dějin kinematografie
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
10
Minimální počet kreditů 146
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7/S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
300SPK1 Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1 Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
702SAJ Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
302MOD Moduly KR V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
703STV Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 17
Volitelné předměty
302VPB Volitelné předměty Bc - pouze pro KR
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 171
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů