Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Komorní hra (Mg)-smyčcové kvarteto – 2. ročník

Studijní obor: Komorní hra
Katedra strunných nástrojů
Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Komorní hra - smyčcové kvarteto 198KHS3 Z 22 2T 198KHS4 Z 22 2T
Seminář (Mg)-povinný výběr pro obor Komorní hra-smyčcové kvarteto Z 2 2/T Z 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 24 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Koncertní praxe - komorní hra
 
198KP2 Z 1
Poetika interpretačního výkonu 108PIV3 Z 2 BLOK 108PI4 Z 4 BLOK
Minimální počet kreditů za semestr 2 5
Volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

105KHS-N #

Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-smyčcové kvarteto [105KHS4N]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.