Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Komorní hra (Mg)-smyčcové kvarteto

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
198KHS* Komorní hra - smyčcové kvarteto
Z-17-2T
ZK-16-2T
Z-22-2T
Z-22-2T
77
105KHS2N Seminář (Mg)-povinný výběr pro obor Komorní hra-smyčcové kvarteto
Z-2-2/T
Z-2-2/T
Z-2-2/T
Z-2-2/T
8
Minimální počet kreditů 85
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
198KP* Koncertní praxe - komorní hra
Z-1-
Z-1-
2
108PI Poetika interpretačního výkonu
Z-2-BLOK
Z-4-BLOK
Z-2-BLOK
Z-4-BLOK
12
Minimální počet kreditů 20
Povinně volitelné předměty
702CJN Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020
Z-1-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
3
Minimální počet kreditů 3
Volitelné předměty
105KHS4N Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-smyčcové kvarteto
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 108
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 120

105KHS-N #

Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-smyčcové kvarteto [105KHS4N]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů