Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Komorní hra (Mg)-dechové kvinteto

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
198KHD* Komorní hra - dechové kvinteto
Z-17-2T
ZK-16-2T
Z-22-2T
Z-22-2T
77
106SKHD2N Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra-dechové kvinteto
Z-2-2/T
Z-2-2/T
Z-2-2/T
Z-2-2/T
8
Minimální počet kreditů 85
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
198KP* Koncertní praxe - komorní hra
Z-1-
Z-1-
2
108PI Poetika interpretačního výkonu
Z-2-BLOK
Z-4-BLOK
Z-2-BLOK
Z-4-BLOK
12
Minimální počet kreditů 14
Povinně volitelné předměty
702CJN Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr
Z-1-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
3
Minimální počet kreditů 3
Volitelné předměty
106KHD4N Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-dechové kvinteto
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-dechové kvinteto [106KHD4N]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr [702CJN]

Cizí jazyk musí být zakončen zkouškou na úrovni B2 - můžete pokračovat ve stejném jazyce (z Bc studia).

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů