Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio – 1. ročník

Studijní obor: Komorní hra
Katedra klávesových nástrojů
Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Komorní hra - klavírní trio
 
198KHK1 Z 17 2T 198KHK2 ZK 16 2T
Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra-klavírní trio Z 2 2/T Z 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 19 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702HAOU3 ZK 3 2T 702HAOU4 ZK 3 2T
Koncertní praxe - komorní hra
 
198KP1 Z 1
Organizace a struktura hudebního provozu
 
108OSHP1 Z 2 16PS 108OSHP2 ZK 3 16PS
Minimální počet kreditů za semestr 5 7
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio [104KHK4N]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.