Zjednodušený studijní plán Obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio

Katedra klávesových nástrojů

Studijní obor: Komorní hra
Studijní program: Hudební umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
198KHK1 Komorní hra - klavírní trio 1 Z 17
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra-klavírní trio Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
198KHK2 Komorní hra - klavírní trio 2 ZK 16
198KP1 Koncertní praxe - komorní hra 1 Z 1
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra-klavírní trio Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
198KHK3 Komorní hra - klavírní trio 3 Z 22
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra-klavírní trio Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
198KHK4 Komorní hra - klavírní trio 4 Z 22
198KP2 Koncertní praxe - komorní hra 2 Z 1
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra-klavírní trio Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60