Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio

Studijní obor: Komorní hra
Katedra klávesových nástrojů
Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
198KHK* Komorní hra - klavírní trio
Z-17-2T
ZK-16-2T
Z-22-2T
Z-22-2T
77
104SKHK2N Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra-klavírní trio
Z-2-2/T
Z-2-2/T
Z-2-2/T
Z-2-2/T
8
Minimální počet kreditů 85
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
198KP* Koncertní praxe - komorní hra
Z-1-
Z-1-
2
108OSHP* Organizace a struktura hudebního provozu
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
5
108PI Poetika interpretačního výkonu
Z-2-BLOK
Z-4-BLOK
6
Minimální počet kreditů 19
Volitelné předměty
104KHK4N Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 104
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty pro obor Komorní hra (Mg)-klavírní trio [104KHK4N]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů