Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba-specializace filmová hudba (Mg) – 1. ročník

Studijní obor: Skladba
Katedra skladby
Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Teorie filmové hudby a soundtracků 101TFHS1 Z 3 2T 101TFHS2 ZK 3 2T
Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 101PMSP1 Z 2 2T 101PMSP2 ZK 2 2T
Instrumentace filmové hudby 101INF1 Z 3 2T 101INF2 ZK 3 2T
Skladba 101S7 Z 5 3T 101S8 ZK 5 3T
Seminář skladby 101SSK7 Z 2 2T 101SSK8 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2T 702HAOU4 ZK 3 2T
Autorské právo 1 206ATR1 Z 2 2PT
Studium skladeb pro obor Skladba 186SSS5 Z 2 2T 186SSS6 ZK 2 2T
Teorie skladby 186TS5 Z 2 2T 186TS6 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinně volitelné předměty
Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) film. hudba - povinný výběr Z Z,ZK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Skladba-film. hudba (Mg)-výběr
Modulová výuka pro obor Skladba blok blok
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 8
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2017/2018

Modulová výuka pro obor Skladba [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) film. hudba - povinný výběr [101SFI3N]

101SFI3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapsat opakovaně.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.