Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba-specializace filmová hudba (Mg) – 2. ročník

Studijní program: Hudební umění
Katedra skladby
Studijní obor: Skladba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Teorie filmové hudby a soundtracků 101TFHS3 Z 3 2T 101TFHS4 Z 3 2T
Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 101PMSP3 Z 3 2T 101PMSP4 ZK 3 2T
Skladba 101S9 Z 10 3T 101S0 Z 10 3T
Seminář skladby 101SSK9 Z 2 2ST 101SSK0 Z 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 18 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Autorské právo 1
 
206ATR1 Z 2 2PT Předmět není vypsán
Diplomní seminář 101DS3 Z 3 2T 101DS4 Z 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) film. hudba - povinný výběr Z Z,ZK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Skladba-film. hudba (Mg)-výběr
Modulová výuka pro Skladbu blok blok
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2017/2018

Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) film. hudba - povinný výběr [101SFI3N]

101SFI3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapsat opakovaně.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.