Zjednodušený studijní plán Obor Skladba-specializace filmová hudba (Mg)

Katedra skladby

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Skladba

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
101INF1 Instrumentace filmové hudby 1 Z 3
101PMSP1 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 1 Z 2
101SSK7 Seminář skladby 7 Z 2
101S7 Skladba 7 Z 5
186SSS5 Studium skladeb pro obor Skladba 5 Z 2
101TFHS1 Teorie filmové hudby a soundtracků 1 Z 3
186TS5 Teorie skladby 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206ATR1 Autorské právo 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) film. hudba - povinný výběr Z
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba-film. hudba (Mg)-výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
101INF2 Instrumentace filmové hudby 2 ZK 3
101PMSP2 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 2 ZK 2
101SSK8 Seminář skladby 8 Z 2
101S8 Skladba 8 ZK 5
186SSS6 Studium skladeb pro obor Skladba 6 ZK 2
101TFHS2 Teorie filmové hudby a soundtracků 2 ZK 3
186TS6 Teorie skladby 6 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) film. hudba - povinný výběr Z,ZK
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba-film. hudba (Mg)-výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 16
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
101DS3 Diplomní seminář 3 Z 3
101PMSP3 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 3 Z 3
101SSK9 Seminář skladby 9 Z 2
101S9 Skladba 9 Z 10
101TFHS3 Teorie filmové hudby a soundtracků 3 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 21
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206ATR1 Autorské právo 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) film. hudba - povinný výběr Z
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba-film. hudba (Mg)-výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
101DS4 Diplomní seminář 4 Z 3
101PMSP4 Pokročilé metody studiové práce pro skladatele 4 ZK 3
101SSK0 Seminář skladby 10 Z 2
101S0 Skladba 10 Z 10
101TFHS4 Teorie filmové hudby a soundtracků 4 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 21
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) film. hudba - povinný výběr Z,ZK
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba-film. hudba (Mg)-výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60