Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba-specializace filmová hudba (Mg)

Studijní program: Hudební umění
Katedra skladby
Studijní obor: Skladba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
101TFHS* Teorie filmové hudby a soundtracků
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
12
101PMSP* Pokročilé metody studiové práce pro skladatele
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
10
101INF* Instrumentace filmové hudby
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
6
101S* Skladba
Z-5-3T
ZK-5-3T
Z-10-3T
Z-10-3T
30
101SSK* Seminář skladby
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
Minimální počet kreditů 66
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
206ATR1 Autorské právo 1
Z-2-2PT
Předmět není vypsán
Z-2-2PT
Předmět není vypsán
2
101DS* Diplomní seminář
Z-3-2T
Z-3-2T
6
186SSS* Studium skladeb pro obor Skladba
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
186TS* Teorie skladby
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
Minimální počet kreditů 22
Povinně volitelné předměty
101SFI3N Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) film. hudba - povinný výběr
Z--
2 předměty
Z,ZK--
2 předměty
Z--
2 předměty
Z,ZK--
2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
101SFI4N Volitelné předměty pro obor Skladba-film. hudba (Mg)-výběr
0
101MOD Modulová výuka pro Skladbu
--blok
--blok
--blok
--blok
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 88
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 32
Celkový počet kreditů 120

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2017/2018

Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) film. hudba - povinný výběr [101SFI3N]

101SFI3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapsat opakovaně.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů