Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1819 – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Klauzurní zkouška 306KLAZ1 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních 305APC Z 1
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16S
Praktika oboru audiovizuální studia 373PAS Z 1 16S
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24S
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru režie 302POR Z 1 16S
Praktika oboru scenáristika a dramaturgie 301POSD Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 16S
Praktika oboru střihová skladba: Avid 306POSA Z 1 16S
Praktika oboru zvuková tvorba 308POZ Z 1 8S
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2T
Úvod do oborů FAMU 300UDOF Z 1 80S
Dílna střihové skladby 1. ročníku 306RSS1 Z 2 3T 306RSS2 Z 2 3T
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Katederní soustředění v Poněšicích 306KSOP1 Z 1 4/D
Nelineární střih / Avid Media Composer 306NSA1 Z 1 2T 306NSA2 Z 1 2T
Technologie střihu 16 a 35 mm 306TSF Z 1 12S
Televizní střih záznamu a asistence pro 2. ročník 306TZS Z 1 26S
Televizní technika a technologie 306TETE ZK 2 2T
Teorie střihové skladby 306TSS1 ZK 2 3T
Autorský film KSS 306AFI Z 6
Elementární skladební cvičení 306ESC Z 3
Fotoscénář 306FS Z 1
Společná cvičení 306SPC1 Z 6
Střih atelierového cvičení - Avid 306SAC Z 1
Přehled dějin kinematografie 373DSK1 ZK 2 6T 373DSK2 ZK 2 6T
Minimální počet kreditů za semestr 26 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly KSS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

306KSSB #