Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1819 – 2. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Klauzurní zkouška 306KLAZ2 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinné předměty
Dramaturgie zvuku 306DZ1 Z 1 2T 306DZ2 ZK 2 2T
Dílna střihové skladby 306DSS1 Z 1 3T 306DSS2 Z 2 3T
Gramatika filmového jazyka 306GFJ1 Z 1 2T
Katederní soustředění v Poněšicích 306KSOP2 Z 1 4/D
Konzultační dílna 2.ročníku 306KDBC1 Z 1 306KDBC2 Z 1
Oborový seminář KSS 306OS1 Z 1 26S 306OS2 Z 1 26S
Obraz v klidu, obraz v pohybu 306OKP1 Z 1 2T 306OKP2 Z 1 2T
Střihová skladba dokumentárních filmů 306SSDF1 Z 1 24S 306SSDF2 Z 1 24S
Střihová skladba v multimediích a animovaném filmu 306SMAF Z 1 20S
Střihová skladba zvuku 306SZ ZK 2 16S
TV seznamovací cvičení - živý střih 306TVC Z 2
Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio 306TPZS Z 1 12S
Teorie střihové skladby
 
306TSS2 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Teorie střihové skladby 306TSS3 ZK 2 2T
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 303ZSD1 Z 1 2T 303ZSD2 ZK 2 2T
Dokumentární film KSS 306DFI Z 7
Společná cvičení 306SPC2 Z 6
Přehled dějin kinematografie 373DSK3 ZK 2 6T
Minimální počet kreditů za semestr 14 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře 305SMS ZK 2 7S
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly KSS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 14 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 16 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

306KSSB #