Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1819 – 3. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Dílna střihové skladby 306DSS3 Z 1 3T 306DSS4 Z 2 3T
Gramatika filmového jazyka 306GFJ2 ZK 2 2T
Kapitoly z dějin střihové skladby 306KDSS Z 2 2T
Katederní soustředění v Poněšicích 306KSOP3 Z 1 4/D
Oborový seminář KSS 306OS3 Z 1 26S 306OS4 Z 1 26S
Praktická dramaturgie 306PD1 Z 1 26S 306PD2 ZK 2 26S
Střihová skladba narativního filmu v praxi 1
 
306SNF1 Z 4 36S
Teorie střihové skladby
 
306TSS2 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Teorie střihové skladby 306TSS3 ZK 2 2T
Živý střih: hudba a scénické žánry 306ZSH Z 1 4S
Bakalářský film KSS 306BAFI Z 10
Společná cvičení 306SPC3 Z 6
Přehled dějin kinematografie 373DECK1 ZK 2 6T 373DECK2 ZK 2 6T
Minimální počet kreditů za semestr 12 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly KSS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 12 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 18 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

306KSSB #