Zjednodušený studijní plán Střihová skladba - bakalář-1819

Katedra střihové skladby

Studijní obor: Střihová skladba
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
306AFI Autorský film KSS Z 6
306RSS2 Dílna střihové skladby 1. ročníku 2 Z 2
306ESC Elementární skladební cvičení Z 3
306KSOP1 Katederní soustředění v Poněšicích 1 Z 1
306KLAZ1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
306NSA2 Nelineární střih / Avid Media Composer 2 Z 1
373DSK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 2
306SPC1 Společná cvičení 1 Z 6
306TETE Televizní technika a technologie ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306DSS1 Dílna střihové skladby 1 Z 1
306DZ1 Dramaturgie zvuku 1 Z 1
306KDBC1 Konzultační dílna 2.ročníku 1 Z 1
306OS1 Oborový seminář KSS 1 Z 1
306OKP1 Obraz v klidu, obraz v pohybu 1 Z 1
373DSK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 2
306SSDF1 Střihová skladba dokumentárních filmů1 Z 1
306SZ Střihová skladba zvuku ZK 2
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio Z 1
306TVC TV seznamovací cvičení - živý střih Z 2
303ZSD1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 14
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306TSS2 Teorie střihové skladby 2 ZK 2
306TSS3 Teorie střihové skladby 3 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306DSS3 Dílna střihové skladby 3 Z 1
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 ZK 2
306OS3 Oborový seminář KSS 3 Z 1
306PD1 Praktická dramaturgie 1 Z 1
373DECK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 2
306SNF1 Střihová skladba narativního filmu v praxi 1 Z 4
306ZSH Živý střih: hudba a scénické žánry Z 1
Kreditů z povinných předmětů 12
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306TSS2 Teorie střihové skladby 2 ZK 2
306TSS3 Teorie střihové skladby 3 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306BAFI Bakalářský film KSS Z 10
306DSS4 Dílna střihové skladby 4 Z 2
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby Z 2
306KSOP3 Katederní soustředění v Poněšicích 3 Z 1
306OS4 Oborový seminář KSS 4 Z 1
306PD2 Praktická dramaturgie 2 ZK 2
373DECK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 2
306SPC3 Společná cvičení 3 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 22
Celkem kreditů za ročník 60