Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1819

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24/S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16/S
1
373PAS Praktika oboru audiovizuální studia
Z-1-16/S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24/S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24/S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24/S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8/S
1
302POR Praktika oboru režie
Z-1-16/S
1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
Z-1-8/S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16/S
1
306POSA Praktika oboru střihová skladba: Avid
Z-1-16/S
1
308POZ Praktika oboru zvuková tvorba
Z-1-8/S
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2/T
1
300UDOF Úvod do oborů FAMU
Z-1-80/S
1
306BAFI Bakalářský film KSS 10
306DZ* Dramaturgie zvuku
Z-1-2/T
ZK-2-2/T
Předmět není vypsán
Z-1-2/T
ZK-2-2/T
Předmět není vypsán
3
306DSS* Dílna střihové skladby
Z-1-3/T
Z-2-3/T
Z-1-3/T
Z-2-3/T
6
306RSS* Dílna střihové skladby 1. ročníku
Z-2-3/T
Z-2-3/T
4
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2/T
2
306GFJ* Gramatika filmového jazyka
Z-1-2/T
ZK-2-2/T
3
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby
Z-2-2/T
2
306KSOP* Katederní soustředění v Poněšicích
Z-1-4/D
Z-1-4/D
Z-1-4/D
3
306KLAZ* Klauzurní zkouška
ZK-1-
ZK-3-
4
306KDBC* Konzultační dílna 2.ročníku
Z-1-
Z-1-
2
306NSA* Nelineární střih / Avid Media Composer
Z-1-2/T
Z-1-2/T
2
306OS* Oborový seminář KSS
Z-1-26/S
Z-1-26/S
Z-1-26/S
Z-1-26/S
4
306OKP* Obraz v klidu, obraz v pohybu
Z-1-2/T
Z-1-2/T
2
306PD* Praktická dramaturgie
Z-1-26/S
ZK-2-26/S
3
306SSDF* Střihová skladba dokumentárních filmů
Z-1-24/S
Z-1-24/S
2
306SNF1 Střihová skladba narativního filmu v praxi 1
Z-4-36/S
4
306SMAF Střihová skladba v multimediích a animovaném filmu
Z-1-20/S
1
306SZ Střihová skladba zvuku
ZK-2-16/S
2
306TVC TV seznamovací cvičení - živý střih
Z-2-
2
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio
Z-1-12/S
1
306TSF Technologie střihu 16 a 35 mm
Z-1-12/S
1
306TZS Televizní střih záznamu a asistence pro 2. ročník
Z-1-26/S
1
306TETE Televizní technika a technologie
ZK-2-2/T
2
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-2-3/T
ZK-2-2/T
Předmět není vypsán
ZK-2-2/T
Předmět není vypsán
4
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-2-2/T
ZK-2-2/T
2
306ZS*
Z-1-4/S
1
306ZSH Živý střih: hudba a scénické žánry
Z-1-4/S
1
306ZSHK Živý střih: tanec
Z-1-4/S
1
303ZSD* Žánrové spektrum v dokumentárním filmu
Z-1-2/T
ZK-2-2/T
3
306AFI Autorský film KSS
Z-6-
6
306BAFI Bakalářský film KSS
Z-10-
10
306DFI Dokumentární film KSS
Z-7-
7
306ESC Elementární skladební cvičení
Z-3-
3
306FS Fotoscénář
Z-1-
1
306SPC* Společná cvičení
Z-6-
Z-6-
Z-6-
18
306SAC Střih atelierového cvičení - Avid
Z-1-
1
300PDK* Přehled dějin kinematografie
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
10
Minimální počet kreditů 138
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7/S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
300SPK1 Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1 Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
702SAJ Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
703STV Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 15
Volitelné předměty
306VPB Volitelné předměty Bc - pouze pro KSS
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
306MOD Moduly KSS
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 155
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 25
Celkový počet kreditů 180

306KSSB #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů