Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1819 – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Klauzurní zkouška
 
308KZ1 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24/S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16/S
Praktika oboru audiovizuální studia 373PAS Z 1 16/S
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24/S
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24/S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24/S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8/S
Praktika oboru režie 302POR Z 1 16/S
Praktika oboru scenáristika a dramaturgie 301POSD Z 1 8/S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 16/S
Praktika oboru střihová skladba: Avid 306POSA Z 1 16/S
Praktika oboru zvuková tvorba 308POZ Z 1 8/S
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2/T
Úvod do oborů FAMU 300UDOF Z 1 80/S
Elektroakustika
 
308EAK1 ZK 2
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2/T
Matematika a fyzika 308MAF1 ZK 2 2/T 308MAF2 ZK 2 2/T
Oborový seminář KZT 308OS1 Z 1 24/S 308OS2 Z 1 28/S
Postupy a technologie filmového zvuku 308PTFIZ1 Z 1 2/T 308PTFIZ2 ZK 2 2/T
Realizační dílna 308RED1 Z 2 3/T 308RED2 Z 2 3/T
Střih zvuku a filmové hudby
 
308SZFH Z 1 14/S
Televizní technika a technologie
 
306TETE ZK 2 2/T
Teorie zvukové tvorby 1 308TZT1 ZK 2 2/T
Zvuková dramaturgie AV díla
 
308ZHDA ZK 2 2/T
Asistentská praxe
 
308AP1 Z 1
Soubor oborových cvičení 308OCS1 Z 2 308OCS2 Z 3
Společná AV cvičení
 
308SAVIC1 Z 6
Přehled dějin kinematografie 373DSK1 ZK 2 6/T 373DSK2 ZK 2 6/T
Minimální počet kreditů za semestr 27 27
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30