Zjednodušený studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1819

Katedra zvukové tvorby

Studijní obor: Zvuková tvorba
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
308AP1 Asistentská praxe 1 Z 1
308EAK1 Elektroakustika 1 ZK 2
308KZ1 Klauzurní zkouška 1 ZK 2
308MAF2 Matematika a fyzika 2 ZK 2
308OS2 Oborový seminář KZT 2 Z 1
308PTFIZ2 Postupy a technologie filmového zvuku 2 ZK 2
373DSK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 2
308RED2 Realizační dílna 2 Z 2
308OCS2 Soubor oborových cvičení 2 Z 3
308SAVIC1 Společná AV cvičení 1 Z 6
308SZFH Střih zvuku a filmové hudby Z 1
306TETE Televizní technika a technologie ZK 2
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308ASE1 Analytický seminář 1 Z 1
308DH1 Dějiny hudby 1 Z 1
308EAK2 Elektroakustika 2 ZK 2
308HNA Hudební nauka ZK 1
308HP1 Hudební praktikum 1 Z 1
308OS3 Oborový seminář KZT 3 Z 1
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 Z 1
373DSK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 2
308RED3 Realizační dílna 3 Z 2
308SEZD Seminář zvukové dramaturgie ZK 2
308SAN1 Sluchová analýza 1 Z 1
308OCS3 Soubor oborových cvičení 3 Z 2
308ZMA Základy mixáže AV díla Z 1
308ZEK Zvuková ekologie a Soundscape ZK 2
308ZTDO Zvuková tvorba v dokumentárním filmu Z 1
308ZTH Zvuková tvorba v hraném filmu a televizi ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308AK1 Akustika 1 ZK 2
308ASE2 Analytický seminář 2 Z 1
308AP2 Asistentská praxe 2 Z 1
308DH2 Dějiny hudby 2 ZK 2
308EAK3 Elektroakustika 3 ZK 2
308KZ2 Klauzurní zkouška 2 ZK 2
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
308OS4 Oborový seminář KZT 4 Z 1
308PTFIZ4 Postupy a technologie filmového zvuku 4 Z 1
308RED4 Realizační dílna 4 Z 2
308STZT1 Seminář teorie zvukové tvorby 1 Z 1
308SAN2 Sluchová analýza 2 Z 1
308OCS4 Soubor oborových cvičení 4 Z 3
308SAVIC2 Společná AV cvičení 2 Z 6
308ZTA Zvuková tvorba v animovaném filmu Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308AK2 Akustika 2 ZK 2
308ASE3 Analytický seminář 3 Z 1
308EAK4 Elektroakustika 4 ZK 2
171HUAK Hudební akustika ZK 2
308HNLS Hudební nahrávka live a studiová Z 1
308HP2 Hudební praktikum 2 Z 1
308OS5 Oborový seminář KZT 5 Z 1
308OPR Ozvučení prostor Z 2
308PTFIZ5 Postupy a technologie filmového zvuku 5 ZK 2
373DECK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 2
308RED5 Realizační dílna 5 Z 2
308RT Rozhlasová tvorba Z 1
308SBP1 Seminář k bakalářské teoretické práci Z 1
308SAN3 Sluchová analýza 3 Z 1
308OCS5 Soubor oborových cvičení 5 Z 2
308SZ Střihová skladba zvuku ZK 2
308ZRH Zvuková režie hudební nahrávky Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308ASE4 Analytický semínář 4 Z 1
308AP3 Asistentská praxe 3 Z 1
308DAB Dabing Z 1
308EAK5 Elektroakustika 5 ZK 2
308OS6 Oborový seminář KZT 6 Z 1
373DECK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 2
308RED6 Realizační dílna 6 Z 2
308SAN4 Sluchová analýza 4 Z 1
308SAVIC3 Společná AV cvičení 3 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 17
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 17
Celkem kreditů za ročník 60