Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - magistr-1819 – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Klauzurní zkouška 3
 
308KZ3 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinné předměty
Analytický seminář 308ASE5 Z 1 24/S 308ASE6 Z 1 28/S
Diplomní seminář
 
308DIS1 Z 1 13/S
Elektroakustika 308EAK6 Z 1 12/S 308EAK7 Z 1 14/s
Oborový seminář KZT 308OS7 Z 1 24/S 308OS8 Z 1 28/S
Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 308PPTZ1 Z 1 2/T
Realizační dílna 308RED7 Z 2 3/T 308RED8 Z 2 3/T
Seminární teoretická práce
 
308STP ZK 2 14/S
Seminář teorie filmové hudby
 
308STFH Z 1 12/S Předmět není vypsán
Seminář teorie zvukové tvorby
 
308STZT2 Z 1 2/T
Soundtrack Aesthetics 311SAE Z 2 2/T
Současný francouzský film
 
308SFF ZK 2 26/S
Teorie filmové hudby 308TFIH1 Z 1 14/S 308TFIH2 ZK 1 12/S Předmět není vypsán
Zvuková režie filmové hudby 308ZRFH Z 1 12/S
Žánrové filmy 308ZAF1 ZK 2 26/S 308ZAF2 ZK 2 26/S
 
308AP4 Z 1
Oborová cvičení 308OCZ1 Z 2
Pedagogická praxe KZT
 
308PEP1 Z 3 20/S
Společné AV dílo
 
308SAV1 Z 6
Vícekanálová AV postprodukce 308VAVP1 Z 1 308VAVP2 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 15 24
Povinně volitelné předměty
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30