English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Zvuková tvorba - magistr-1718 – 2. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Analytický seminář 308ASE7 Z 1 24/S 308ASE8 Z 1 28/S
Diplomní seminář 308DIS2 Z 1 12/S
Elektroakustika 308EAK8 ZK 2 12/S
Oborový seminář KZT 308OS9 Z 1 24/S 308OS10 Z 1 28/S
Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 308PPTZ2 Z 1 12/S
Realizační dílna 308RED9 Z 2 3/T 308RED10 Z 2 3/T
Seminář teorie filmové hudby 308STFH Z 1 12/S
Seminář teorie zvukové tvorby 308STZT3 Z 1 2/T
Teorie filmové hudby 308TFIH2 ZK 1 12/S
Vztah auditivního a vizuálního vjemu 308VAVV Z 1 12/S
Zvuková režie filmové hudby 308ZRFH Z 1 12/S
Absolventská praktická práce 308APPR Z 12
Oborová cvičení 308OCZ2 Z 2
Pedagogická praxe KZT 308PEP2 Z 3 20/S
Společné AV dílo 308SAV2 Z 6
Vícekanálová AV postprodukce 308VAVP3 Z 1 308VAVP4 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 13 26
Povinně volitelné předměty
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 13 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 17 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 22. 7. 2018