English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Režie - bakalář

Studijní obor: Režie Katedra režie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
302AF Asistence na filmu vyššího ročníku
Z-2-7/D
Z-2-7/D
Z-2-7/D
Z-2-7/D
Z-2-7/D
Z-2-7/D
2
302FA* Filmová adaptace
Z-1-12/S
Z-1-12/S
2
302FIS* Filmová scénografie
Z-1-14/S
Z-1-14/S
2
302FR* Filmová řeč
Z-1-2/T
Z-1-2/T
2
301JSF Jazyk scénáře a jazyk filmu
Z-1-2/T
1
302KZ* Klauzurní zkouška
ZK-3-
ZK-3-
6
302KBP Konzultace k bakalářské práci
Z-1-9/S
1
306PD* Praktická dramaturgie
Z-1-26/S
ZK-2-26/S
3
302FR Praktická filmová řeč
Z-1-
1
302PR* Projekce KR
Z-1-26/S
Z-1-26/S
Z-1-26/S
Z-1-26/S
Z-1-26/S
Z-1-26/S
6
302PH* Práce s hercem
Z-1-3/T
Z-1-3/T
Z-1-2/T
Z-1-2/T
Z-1-2/T
5
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu
ZK-2-2/T
2
302RDV* Realizační dílna
Z-2-3/T
Z-2-3/T
Z-2-3/T
Z-2-3/T
8
302RDP* Realizační dílna 1. ročníku
Z-2-3/T
Z-2-3/T
4
302RVS Režisér a výrobní štáb
Z-1-2/T
1
302RP Rozbory režijních postupů
Z-1-24/S
1
302JS Seminář Jana Svěráka
Z-1-2/T
1
302SEKR* Seminář KR
Z-2-2/T
Z-2-2/T
Z-2-2/T
Z-2-2/T
8
302VK* Seminář Václava Kadrnky
Z-1-
Z-1-
2
302FIR* Seminář filmové režie
Z-2-2/T
Z-2-2/T
4
302SDR Seminář tzv. dokumentárního filmu
Z-1-10/S
1
302BAF Bakalářský film
Z-16-
16
302FHK Hraný film krátký
Z-8-
8
302MAF Malá etuda - oživlá fotografie
Z-5-
5
302VES Malá etuda - storyboard
Z-2-
2
302MDR Monolog - dialog - rozchod
Z-6-
6
302SBAC Scénář bakalářského filmu
Z-8-
8
302TVC TV seznamovací cvičení
Z-2-60/S
2
302VET Velká etuda
Z-7-
7
302VID Videodokument
Z-4-
4
Minimální počet kreditů 121
Fakultní předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24/S
1
300UMD Metodologický seminář
ZK-3-7/S
3
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16/S
1
373PAS Praktika oboru audiovizuální studia
Z-1-16/S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24/S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24/S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24/S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8/S
1
302POR Praktika oboru režie
Z-1-16/S
1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
Z-1-8/S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16/S
1
306POSA Praktika oboru střihová skladba: Avid
Z-1-16/S
1
308POZ Praktika oboru zvuková tvorba
Z-1-8/S
1
373PD* Projekce a dialogy
ZK-1-3/T
ZK-1-3/T
2
373DSK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
6
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2/T
1
300UOF Úvod do oborů FAMU
ZK-1-80/S
1
300PDP Pentium DAV - povinný výběr V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
300DTS Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
703TFP Tělesná výchova FAMU - povinný výběr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 33
Povinně volitelné předměty
702AFP Anglický jazyk FAMU - povinný výběr V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
302MOD Moduly KR V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 164
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Platnost dat k 21. 9. 2017